Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina qellem wallaga dirqama seeraa labsiidhaan ittii kennammee bahaachuuf jechaa adeemsaalee afur jalattii haawsaa kenya tajaajilaa jira.

1 thought on “Maxxansaalee Haaraa”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *