waa’ee keenya

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina qellem wallaga dirqama seeraa labsiidhaan ittii kennammee bahaachuuf jechaa adeemsaalee afur jalattii haawsaa kenya tajaajilaa jira. https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

Maxxansaalee Haaraa

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina qellem wallaga dirqama seeraa labsiidhaan ittii kennammee bahaachuuf jechaa adeemsaalee afur jalattii haawsaa kenya tajaajilaa jira.