Duudhaalee keenya

Waajjirrii Abbaa Alangaa Godina qellem wallaga dirqama seeraa labsiidhaan ittii kennammee bahaachuuf jechaa adeemsaalee afur jalattii haawsaa kenya tajaajilaa jira.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *